Login   |   Register
friend
Three Link DirectoryListing Details

Title:Barnas Rett
URL:http://www.barnasrett.no
Category:Kids and Teens
Description:Vi ønsker åpenhet om barnevernet; manglende teoretisk grunnlag for barneverns"faget", skandaløs saksbehandling, skadelig institusjons- og fostervesenet samt bruken av korrupte sakkyndige psykologer.
Meta Keywords:barneloven, rettigheter, dommere, domstoler, advokater, fylkesnemnd
Meta Description:BarnasRett.no er et partipolitisk og livssyns-uavhengig nettsted. Vi består av en mer og mindre fast sammensatt redaksjon og andre bidragsytere.
Link Owner:Barnas Rett
Preview: Barnas Rett